TERMINI E CONDIZIONI

â € <WPROWADZENIE

â € <Strona internetowa www.nadahome.it jest zarządzana przez Nada Home. Korzystanie z Witryny podlega niniejszym warunkom korzystania („Warunki korzystania”). Uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z niego, Użytkownik akceptuje Regulamin. Regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a

Nada Home i nie mogą być zmieniane bez zgody Nada Home. Z niniejszym Regulaminem należy zapoznać się w odniesieniu do każdej części Serwisu dotyczącej funkcjonowania samego Serwisu oraz dostępnych usług.

â € <Korzystanie z Witryny podlega Warunkom użytkowania. Użytkownik jest również zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności Nada Home.

â € <Nada Home zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania w dowolnym czasie i jednostronnie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

â € <DOSTĘP DO STRONY

â € <Nada Home nie gwarantuje Użytkownikowi jakichkolwiek niekorzystnych usług polegających na opóźnieniach lub przerwach w działaniu linii uniemożliwiających dostęp do Serwisu.Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania Serwisu, a w szczególności zobowiązuje się nie starać się obchodzić jego zabezpieczenia, nie manipulować przy nim, nie włamywać się do niego, ani w żadnym wypadku nie narażać w żaden sposób działania Witryny ani żadnego systemu komputerowego, serwera, routera i innego urządzenia komputerowego.

â € <Użytkownik musi być wyposażony w komputer, który spełnia wszystkie parametry techniczne niezbędne do korzystania z Witryny i jest kompatybilny z Witryną. Nada Home również nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści w Witrynie są wolne od infekcji, wirusów i / lub inne treści, które mają właściwości zanieczyszczające lub niszczące. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie procedur i kontroli związanych z wirusami (w tym kontroli antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa) w celu spełnienia określonych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz niezawodności danych przychodzących i wychodzących.

NEWSLETTER

â € <Nada Home regularnie wysyła biuletyn do wszystkich użytkowników, którzy zasubskrybowali tę usługę. W tych biuletynach możemy informować Cię o nowych produktach, ofertach lub rabatach. Możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji na dole każdego z naszych e-maili lub pisząc na adres obsługa klienta@nadahome.it

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

â € <Witryna internetowa Spółki zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, w tym tekst, oprogramowanie, zdjęcia, filmy i grafiki, a cała zawartość Witryny jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa zgodnie z włoskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi.

â € <Użytkownik nie może modyfikować, publikować, transmitować, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści, w całości lub w części.

â € <Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo autorskie, materiałów znajdujących się w Witrynie nie wolno kopiować, redystrybuować, retransmitować, publikować ani wykorzystywać komercyjnie lub niekomercyjnie bez pisemnej zgody Spółki i właściciela praw autorskich.

â € <Dozwolone jest drukowanie i pobieranie fragmentów Witryny do użytku prywatnego pod następującymi warunkami: (a) żaden tekst ani grafika w Witrynie nie są w żaden sposób modyfikowane; (b) żadna grafika w tej Witrynie nie jest używana oddzielnie od towarzyszącego tekstu; (c) nasze informacje o prawach autorskich i znakach towarowych pojawiają się na wszystkich kopiach.

LINKI Z INNYCH STRON

â € <Jeśli chcesz utworzyć łącze do Witryny z innych witryn, możesz to zrobić, o ile ograniczysz się do utworzenia łącza do Strony głównej Witryny bez powielania tego samego i pod warunkiem, że następujące warunki są zastrzeżone: 1. nie logo Nada Home jest usuwane, zniekształcane lub w inny sposób zmieniane; 2. zawartość Serwisu nie jest umieszczana w ramach innej strony internetowej (tzw. „framing”); 3. relacja z nami nie jest zniekształcona, ani nie są prezentowane fałszywe informacje o nas; 4. nie używać marki Nada Home bez naszej wyraźnej pisemnej zgody; 5. Witryna, z której pochodzi łącze, nie zawiera treści w złym guście, obraźliwych lub naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby, a w każdym przypadku jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

â € <Istnienie linku w żadnym wypadku nie oznacza naszej zgody lub sponsorowania treści, produktów lub usług obecnych lub reklamowanych na stronie, z której link został utworzony.

â € <Zastrzegamy sobie również prawo do cofnięcia upoważnienia do utworzenia linku w dowolnym momencie i zażądania jego usunięcia. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań w celu ochrony naszych interesów.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

â € <Chociaż Firma stara się zawsze podawać dokładne i aktualne informacje, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i treść informacji lub materiałów wyświetlanych w Witrynie.

â € <Możemy wprowadzać zmiany w treści i materiałach na Stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

PRYWATNOŚCI

â € <Nasza Spółka przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony danych osobowych.

â € <Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, dzięki której udzielamy Państwu wszelkich informacji związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do naszego Serwisu.

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

â € <Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu włoskiemu i należy je interpretować poprzez zastosowanie tych przepisów.

â € <W przypadku sporów cywilnych, w przypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub jej działalnością zawodową, właściwość miejscową sądu należy do sądu miejsca zamieszkania lub zamieszkania konsumenta, o ile znajduje się na terytorium państwa.

OBSŁUGA KLIENTA

â € <Poniżej znajdują się informacje umożliwiające kontakt z naszym działem obsługi klienta:
Dom Nady
e-mail: obsługa klienta@nadahome.it
tel. 08119041800